Orientarea profesională este influenţată de factori subiectivi motivele interioare şi obiectivi (externi)  familie, şcoala, grupul de prieteni.

Alegerea profesiei este influenţată în mare măsură şi de credinţele pe care le avem despre noi, credinţe care ne susţin sau ne restricţionează diferite aspecte ale vieţii şi identităţii noastre, influenţându-ne modul în care ne vedem şi ne exprimăm pe noi.

Robert Dilts a dezvoltat un model al identităţii personale, numindu-l “Matricea identităţii”, model ce include conştientizarea acelor trăsături ale noastre pe care le percepem ca dezirabile şi a celor nedezirabile, a acelor credinţe despre potenţialităţile şi limitele noastre.

Matricea presupune identificarea credinţelor despre:
  1. – ce ai fost întotdeauna şi întotdeauna vei fi

B – ce poţi deveni

C – ce nu ai fost niciodată şi nici nu vei fi

Aceste trei viziuni sunt privite în raport cu:
  1. – ceea ce vrei să fii
  2. – ceea ce nu vrei să fii
Se obţin astfel următoarele combinări:

Ce nu ai fost niciodată şi nici nu vei fi

Ce poţi deveni

Ceea ce ai fost întotdeauna şi întotdeauna vei fi

Ceea ce vrei să fii

Ceea ce nu vrei să fii

După ce se completează pe rând fiecare spaţiu e importantă conştientizarea a ceea  ce reprezintă fiecare combinaţie în parte, aşa cum le descrie Dilts:

– esenţa fiinţei: reprezintă partea cea mai importantă pentru identitatea mea

– potenţialul: cum intuiesc că mă pot depăşi

– limitele: ceea ce vreau, dar încă nu sunt

– graniţele: ceea ce nu mă defineşte

– slăbiciunile: ceea ce nu vreau, dar pot fi la un moment dat

-” umbra”: ceea ce există la mine, dar neg

Dilts propune ca dincolo de răspunsurile concrete date la fiecare căsuţă să se reia exerciţiul şi să se găsească câte o metaforă comună pentru toate aspectele scrise într-o căsuţă şi câte un simbol.

Astfel veţi avea 6 metafore şi 6 simboluri, iar pe baza acestora veţi putea compune o poveste intitulată: “Jurnalul eroului”. Acest jurnal urmeaza să conţină evenimentele importante prin care ai trecut şi care au rămas de referinţă în viaţa ta, cum ţi-ai depăşit anumite limite, clarificarea graniţelor personale, afirmarea şi reconectarea la propria esenţă şi de asemenea continuarea călătoriei eroului.

Acest exerciţiu complex de autocunoaştere, descris de R. Dilts permite transformarea “umbrei”, transcenderea limitelor şi găsirea resurselor personale.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *